AREA

Reiniging NV

Jaarverslag

2015

Best bekeken op desktop of tablet

Download PDF

Verslagvan de directie

Alfride Groenewold, algemeen directeur

Area bestaat tien jaar! Tien jaar Area staat voor tien jaar focus op bouwen, inrichten, optimaliseren en professionaliseren in afval en reiniging. Tien jaar Area betekent dat we een fase afsluiten én beginnen aan een nieuwe fase: Area 10.0, als aanjager van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling in de regio. Als partner van gemeenten willen we daarin nieuwe stappen zetten: meer samenwerking, meer kostenverlagingen en meer bedrijvigheid in de Drentse circulaire economie. Een schoon en kansrijk vooruitzicht!

Lees meer

10 jaararea reiniging

Area heeft zijn bestaansrecht bewezen in de afgelopen tien jaar. Daar zijn we trots op! Met de inrichting van de nieuwe organisatie, de optimalisatie en de verdere verbetering van prestaties, een modern en goed geoutilleerd wagenpark, vakkundig en ervaren personeel en goede samenwerking met partners en leveranciers staan we voor dienstverlening die steeds dichtbij en relevant is. We voelen ons bovendien sterk betrokken bij de regio. Vanuit die betrokkenheid zijn we aanjager van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling.

Lees meer

Van afvalnaar grondstof

Restafval per inwoner in 2015

100
KG
259
KG
255
KG
202
KG

Norm Coevorden Emmen Hoogeveen

Landelijk is gesteld dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden is. Nu ligt dit percentage nog gemiddeld op 50 procent. Gemiddeld wordt nu nog ongeveer 250 kilo restafval per inwoner per jaar aangeboden in de grijze container en op de milieustraat. In 2020 kan dit nog maar 100 kilo zijn en uiteindelijk wil de rijksoverheid dat we 30 kilo afval per inwoner per jaar aanbieden. Dit is wat een gemiddelde burger nu in zes weken produceert.

Lees meer

Area ReinigingIn 2015

Totaal afval per persoon in 2015

616
KG
796
KG
573
KG
585
KG

Totaal Coevorden Emmen Hoogeveen

12 nieuwe sorteerstraten (van de 26 gepland in de komende jaren)

Aantal werknemers 2015

121

109 fte

Leeftijdsopbouw 2015

< 26 26-35 36-45 45-55 > 55

Lees meer

FinancieelVerslag

AREA reiniging NV

Omzet

25,7 mln

Netto resultaat

714.963

2015

201425,6 mln

2015

2014742.908

Operationele kosten
(in miljoenen euro’s)

€ 5,0
€ 4,9

20152014

Solvabiliteit
(eigen vermogen / totaalvermogen)

2015
2014
Lees meer

InterviewFrans Jorna

Organisatieadviseur Hiemstra & de Vries

"Als netwerkorganisatie pur sang heeft Area een goede uitgangspositie voor het opzetten van zo’n regionaal circulair plan. Frans Jorna zegt daarover: “Het unieke aan Area is dat het bedrijf continu investeert in al die verbindingen en relaties. Simpelweg door contacten te leggen, in gesprek te gaan over samenwerking,"

Lees meer